โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 26หน้าที่ 1/1    1
 14 : ลุ่มน้ำแม่กลอง
001  สถานี HYDRO7_TEST : ท่าม่วง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี K10_2 : บ้านลุ่มสุม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี K11A : บ้านวังขนาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี K12 : บ้านทุ่งนานางหรอก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี K17 : สวนผึ้ง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี K25A : ห้วยท่าเคย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี K2B_2 : สพานธะนรัชต์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี K31 : ห้วยแม่น้ำน้อย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี K35A : บ้านหนองบัว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี K36 : บ้านท่ามะนาว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี K37 : บ้านวังเย็น
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี K38A : บ้านหนองบาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี K39 : บ้านองธิ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี K3A : บ้านพัก ชป.จังหวัดกาญจนบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี K44 : บ้านทุ่งโป่ง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี K49 : บ้านยางสูง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี K50 : บ้านดินโส
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี K53 : บ้านศรีมงคล
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี K54_2 : บ้านลิ่นถิ่น
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี K55A : บ้านหัวเกาะ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี K56_2 : บ้านสร้อยฟ้า
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี K57_2 : K57_2 บ้านกระดังงา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี K58 : บ้านปากแซง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี K60 : บ้านกุยมั่ง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี K61 : บ้านด่านทับตะโก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี K62 : บ้านหนองไผ่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 1/1    1
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.