โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 13หน้าที่ 1/1    1
 18 : ชายฝั่งทะเลตะวันออก
001  สถานี KHAOKHEW : สนามกอล์ฟเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี PRASAE : อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี Z. 47 : คลองจันทิ บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี Z10 : คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง อ.เขาสมิง จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี Z11 : คลองประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี Z13 : แม่น้ำจันทบุรี วัดบ้านปึก อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี Z14 : สะพานคลองพยาธิ์ วัดฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี Z21 : คลองหินดาด อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี Z28 : คลองโตนดตอนบน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี Z42 : คลองประแกต บ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี Z57 : สะพานวัดจันทนาราม แม่น้ำจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี Z58 : สะพานเขาสมิงคลองใหญ่ อ.เขาสมิง จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี Z59 : คลองฉนาก อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 1/1    1
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.