โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 8หน้าที่ 1/1    1
 19 : ลุ่มน้ำเพชรบุรี
001  สถานี B10 : ท่ายาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี B11 : บ้านจะโปรง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี B15 : เมืองเพชรบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี B16 : บ้านลาด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี B3A : บ้านสองพี่น้อง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี B6A : บ้านท่าเกวียน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี B8A : บ้านโพรงเข้
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี B9 : สาระเห็ด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 1/1    1
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.