โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 11หน้าที่ 1/1    1
 20 : ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
001  สถานี GT1 : บ้านเขาแดง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี GT10 : บ้านหนองหญ้าปล้อง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี GT11 : บ้านช้างแรก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี GT20 : หน้าร.ร อนุบาลบางสะพาน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี GT6 : บ้านในล็อก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี GT7 : บ้านวังยาว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี GT7B : บ้านทุ่งเชือก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี GT9 : ทับสะแก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี KY3 : คลองกุยบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี PR1 : ปราณบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี R45371 : บ้านดงไม้งาม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 1/1    1
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.