โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนสถานี : 391หน้าที่ 13/14    1 ...  11  12  13  14
 RID8 : สำนักชลประทานที่8
001  สถานี F_PKF : ฝายปะคำ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี F_WPK : ฝายวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี KLONG_LAMSHA : คลองลำแชะ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี KLONG_LPT : ลำห้วยลำปะเทียบ้านดอนมัน ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี K_LAMPAIMAD : โครงการลำปลายมาศ ต.บ้านราษฎ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี K_LAMPAIMADF : โครงการฯลำปลายมาศ ต.บ้านราษฎ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี K_PIMAI : โครงการๆทุ่งสัมฤทธ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี LAMCHAINGKAI : ลำเชียงไกร ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี LTK1 : เขื่อนลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี LTK2 : ท้ายเขื่อนลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี LTK3 : สะพานห้วยทราย ถ.สีคิ้ว-ด่านขุนทด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี LTK4 : สะพานเข้า อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี LTK5 : สะพานใน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี LTK6 : สะพานบ้านละลมหม้อ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี LTK7 : สะพานถนนบายพาสโคราช ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี LTK8 : ปตร.นาตม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี N_NTT : หนองตองตอด ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี SP_BKP : ลำห้วยลำนางรองบ้านคลองไผ่ ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี SP_JKH : สะพานจรเข้หิน ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี S_BNJ : สะพานบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี S_WBR : สระน้ำวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี WE_BPP : ฝายบ้านปอพราน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี WE_BR : ฝายบ้านไร่ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี WE_NSB : ฝายหนองเสือบอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี WE_NSM : ฝายบ้านหนองโสมง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี WE_WMK : ฝายวังไม้โกลน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี WL : LTK7
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 RID9 : สำนักชลประทานที่9
001  สถานี TM01 : คลองมาบข่า : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี TM02 : คลองสมอ : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี TM03 : คลองหนองหว้า : 3191 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 13/14    1 ...  11  12  13  14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.