โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 408หน้าที่ 1/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 001 : กระบี่
001  สถานี A_HTKL : อ่างฯห้วยทับครัว ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี A_LPP : อ่างฯลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี A_LPP1 : อ่างฯลำพระเพลิง1 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี A_LPPP : อ่างฯลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี A_LPPP1 : อ่างฯลำพระเพลิง1 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี A_LSL : อ่างฯลำสำลาย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี DEMO2 : Demo
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี DNA_TM01 : คลองมาบข่า : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี DNA_TM02 : คลองสมอ : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี DNA_TM03 : คลองหนองหว้า : 3191 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี DNA_TM04 : คลองช้างตาย : 3143 ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี EXPERT1234 : ทดสอบระบบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี F_BSL : ฝายบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี F_PKF : ฝายปะคำ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี G11 : ศูนย์อุทกวิยา จ.เชียงราย ต. สันทราย อ.เมืองเชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี GT10 : บ้านหนองหญ้าปล้อง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี KGT1 : แม่น้ำปราจีนบุรี สะพานหน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี KGT3 : แม่น้ำปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี KGT30 : KGT.001_TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี M104 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี M174 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี M179A :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี M182 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี N10A : แม่น้ำน่าน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี N12A : เขื่อนสิริกิตถ์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี N24C : น้ำเข็ก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี N28A : คลองตรอน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี N33 : น้ำปาด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
029  สถานี N36 : แม่น้ำแควน้อย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
030  สถานี N37 : แม่น้ำน่าน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 1/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.