โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 400หน้าที่ 4/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 003 : กาญจนบุรี
001  สถานี K37 : บ้านวังเย็น
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี K38A : บ้านหนองบาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี K39 : บ้านองธิ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี K3A : บ้านพัก ชป.จังหวัดกาญจนบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี K44 : บ้านทุ่งโป่ง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี K49 : บ้านยางสูง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี K50 : บ้านดินโส
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี K53 : บ้านศรีมงคล
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี K54_2 : บ้านลิ่นถิ่น
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี K58 : บ้านปากแซง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี K60 : บ้านกุยมั่ง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี K62 : บ้านหนองไผ่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 004 : กาฬสินธุ์
001  สถานี E54 : แม่น้ำยัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 005 : กำแพงเพชร
001  สถานี P15 : แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P47 : คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี P50A : คลองวังเจ้า บ้านไทยทวี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี P78 : คลองขลุง บ้านสามเรือน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี P7A1 : แม่น้ำปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 006 : ขอนแก่น
001  สถานี E16A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี E22B : แม่น้ำพอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี E85 : ลำน้ำเชิญ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี E9 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี UP_WEIR6 : เหนือฝายฯหนองหวาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 007 : จันทบุรี
001  สถานี Z13 : แม่น้ำจันทบุรี วัดบ้านปึก อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี Z14 : สะพานคลองพยาธิ์ วัดฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี Z21 : คลองหินดาด อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี Z28 : คลองโตนดตอนบน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี Z42 : คลองประแกต บ้านประแกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี Z57 : สะพานวัดจันทนาราม แม่น้ำจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 009 : ชลบุรี
001  สถานี KHAOKHEW : สนามกอล์ฟเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 4/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.