โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 400หน้าที่ 5/14    1 ...  3  4  5  6  7 ... 14
 010 : ขัยนาท
001  สถานี TC01 : ปตร.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี TC02 : ปตร.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี TC03 : ปตร.โคกกระเทียม อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี TC06 : ปตร.มหาราช อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี TC08 : ปตร.บรมธาตุ อ.เมือง จ.ชัยนาท
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี TC09 : ปตร.พลเทพ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี TC10 : ปตร.มะขามเฒ่า - อู่ทอง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 011 : ชัยภูมิ
001  สถานี E21 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี E23 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี E32A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี E5 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี E6C : ลำปะทาว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี UP_WEIR1 : เหนือฝายบุตามี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 012 : ชุมพร
001  สถานี X158 : คลองท่าตะเภา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X201A : คลองชุมพรบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X212 : คลองหลังสวน(ล่าง)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี X213 : X213 คลองหลังสวน(บน) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี X215A : คลองละแม(บน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี X247 : คลองท่าแซะ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี X269 : คลองตะโก(บน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี X46 : คลองรับร่อ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี X64 : คลองท่าแซะ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 013 : เชียงใหม่
001  สถานี H-031 : R10TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P1 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี P103 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี P24A : น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี P4A : น้ำแม่แตง บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี P56A : น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี P64 : น้ำแม่ตื่น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี P65 : น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 5/14    1 ...  3  4  5  6  7 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.