โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 389หน้าที่ 5/13    1 ...  3  4  5  6  7 ... 13
 011 : ชัยภูมิ
001  สถานี E23 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี E32A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี E5 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี E6C : ลำปะทาว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี UP_WEIR1 : เหนือฝายบุตามี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 012 : ชุมพร
001  สถานี X158 : คลองท่าตะเภา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X201A : คลองชุมพรบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X212 : คลองหลังสวน(ล่าง)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี X213 : X213 คลองหลังสวน(บน) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี X215A : คลองละแม(บน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี X247 : คลองท่าแซะ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี X269 : คลองตะโก(บน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี X46 : คลองรับร่อ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี X64 : คลองท่าแซะ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 013 : เชียงใหม่
001  สถานี H-031 : R10TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P1 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี P103 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี P24A : น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี P4A : น้ำแม่แตง บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี P56A : น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี P64 : น้ำแม่ตื่น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี P65 : น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี P75 : แม่น้่ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่องแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี P79 : น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี P7A : แม่น้ำปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี P81 : น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี P82 : น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี P84 : น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี P86 : น้ำแม่ออน บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี P92 : น้ำแม่แตง บ้านเมืองกื๊ด ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 5/13    1 ...  3  4  5  6  7 ... 13
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.