โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 400หน้าที่ 6/14    1 ...  4  5  6  7  8 ... 14
 013 : เชียงใหม่
001  สถานี P75 : แม่น้่ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่องแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P7A : แม่น้ำปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี P81 : น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี P82 : น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี P84 : น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี P86 : น้ำแม่ออน บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี P92 : น้ำแม่แตง บ้านเมืองกื๊ด ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี P92A : น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี P93 : น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 014 : เชียงราย
001  สถานี G10 : น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี G8 : น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี G9 : น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี KH72 : น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี KH89 : น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 015 : ตรัง
001  สถานี X139A : คลองปะเหลียน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X233 : X233
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X234 : X234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก อ.เมือง จ.ตรัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี X47 : แม่น้ำตรัง บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.ตรัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 016 : ตราด
001  สถานี Z. 47 : คลองจันทิ บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี Z10 : คลองใหญ่ บ้านศรีบัวทอง อ.เขาสมิง จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี Z58 : สะพานเขาสมิงคลองใหญ่ อ.เขาสมิง จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี Z59 : คลองฉนาก อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 017 : ตาก
001  สถานี P12C : แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 018 : นครนายก
001  สถานี NY3 : คลองบ้านนาตอนล่างบ้านนาป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี NY7 : แม่น้ำนครนายก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนายก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 019 : นครปฐม
001  สถานี T1 : หน้าอำเภอนครชัยศรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี T14 : หน้า อำเภอสามพราน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 020 : นครพนม
001  สถานี KH16B : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 021 : นครราชสีมา
001  สถานี A_BNSNG : อ่างโนนสง่า ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี A_HB : อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ.กอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 6/14    1 ...  4  5  6  7  8 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.