โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนสถานี : 410หน้าที่ 1/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 08 :
001  สถานี DNA_TM01 : คลองมาบข่า : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี DNA_TM02 : คลองสมอ : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี DNA_TM03 : คลองหนองหว้า : 3191 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี DNA_TM04 : คลองช้างตาย : 3143 ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี R10 : RTEN SOLUTION TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี TEST_0 : ทดสอบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี TP9 : TEST TP9
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 HYDRO00 : กรมชลประทาน สามเสน
001  สถานี DEMO1 : Demo
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี DEMO2 : Demo
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี TRID : ทดสอบ Pressure
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 HYDRO01 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
001  สถานี N65 : ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่า
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี G10 : น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี G11 : ศูนย์อุทกวิยา จ.เชียงราย ต. สันทราย อ.เมืองเชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี G8 : น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี G9 : น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี H-031 : R10TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี KH72 : น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี KH89 : น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี N1 : แม่น้ำน่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี N49 : น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี N64 : แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี N65 : ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี P1 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี P103 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี P24A : น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี P4A : น้ำแม่แตง บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี P56A : น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี P64 : น้ำแม่ตื่น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี P65 : น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี P73 : แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 1/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.