โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 3/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 HYDRO2 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง
001  สถานี N2B : อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี N33 : น้ำปาด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี N36 : แม่น้ำแควน้อย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี N43A : คลองชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี N55 : น้ำภาค
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี N56 : ห้วยน้ำปาด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี N58 : น้ำเฟื้อ บ้านกกม่วง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี N59 : น้ำคาน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี N62 : น้ำคลึง บ้านห้วยท่าเนื้อ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี N68 : แม่น้ำน่าน บ้านท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี N69 : แม่น้ำแควน้อย บ้านนาทุ่งใหญ่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี N70 : ห้วยน้ำคับ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี N71 : ห้วยน้ำปลา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี N73 : แม่น้ำเข็ก บ้านทานตะวัน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี N81 : แม่น้าแควน้อย (เหนือเขื่อน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี N8A : หน่วยเคลื่อนที่จ.พิจิตร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี P12C : แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี P15 : แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี P16 : แม่น้ำปิง บ้านแสนตอ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี P26A : คลองสวนหมาก บ้านหัวฝาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี P2A : แม่น้ำปิง บ้านท่าแค อ.เมือง จ.ตาก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี P47 : คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี P50A : คลองวังเจ้า บ้านไทยทวี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี P78 : คลองขลุง บ้านสามเรือน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี P7A : แม่น้ำปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี P7A1 : แม่น้ำปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี S41 : น้ำก้อ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี SW6 : ห้วยแม่ละมาด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
029  สถานี TEST0 : ทดสอบเครื่อง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
030  สถานี Y14 : แม่น้ำยม บ้านดอนระเบียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 3/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.