โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 6/14    1 ...  4  5  6  7  8 ... 14
 HYDRO4 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
001  สถานี M171 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี M173 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี M174 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี M177 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี M182 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี M184 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี M186 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี M188 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี M190 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี M191 : ลำน้ำลำตะคอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี M192 : ลำน้ำห้วยไผ่ บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี M26A : ลำน้ำลำชี บ้านละลูน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี M2A : แม่น้ำมูล บ้านด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี M32 : ลำน้ำลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี M4 : แม่น้ำมูล บ้านพงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี M42 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี M43A : ลำน้ำลำตะคอง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี M6A : แม่น้ำมูล บ้านสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี M7 : แม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี M89 : ลำน้ำลำตะคอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี M9 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี M91 : ลำน้ำห้วยสำราญ บ้านไทยถาวร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 HYDRO5 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
001  สถานี C47 : แม่น้ำเจ้าพระยา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี CT4 : แม่น้ำวงก์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี CT60 : คลองท่าตะโก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี CT8 : แม่น้ำสะแกกรัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี N37 : แม่น้ำน่าน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี P98 : แม่น้ำปิง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี S13 : ลำสนธิ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี TC01 : ปตร.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 6/14    1 ...  4  5  6  7  8 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.