โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 4/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 HYDRO2 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง
001  สถานี Y26 : ห้วยน้ำมอก บ้านหอรบ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี Y3A : บ้านวังไม้ขอน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี Y4 : แม่น้ำยม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี Y40 : แม่น้ำยม บ้านบางคลาน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี Y5 : แม่น้ำยม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 HYDRO3 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
001  สถานี E16A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี E18 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี E20A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี E21 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี E22B : แม่น้ำพอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี E23 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี E29 : แม่น้ำพอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี E2A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี E32A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี E5 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี E54 : แม่น้ำยัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี E66A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี E68A : ลำพะเนียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี E6C : ลำปะทาว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี E70 : แม่น้ำยัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี E85 : ลำน้ำเชิญ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี E8A : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี E9 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี E91 : แม่น้ำชี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี E92 : แม่น้ำยัง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี HUAILUANG : ห้วยหลวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี KH1 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี KH100 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี KH101 : ห้วยมุก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี KH103 : ห้วยหลวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 4/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.