โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 400หน้าที่ 2/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 001 : กระบี่
001  สถานี N68 : แม่น้ำน่าน บ้านท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี N69 : แม่น้ำแควน้อย บ้านนาทุ่งใหญ่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี P16 : แม่น้ำปิง บ้านแสนตอ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี P26A : คลองสวนหมาก บ้านหัวฝาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี P2A : แม่น้ำปิง บ้านท่าแค อ.เมือง จ.ตาก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี P73 : แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี P73A : แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี P79 : น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี PR1 : ปราณบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี S41 : น้ำก้อ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี SW6 : ห้วยแม่ละมาด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี T15 : วัดบางไผ่นารถ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี TM01 : คลองมาบข่า : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี TM02 : คลองสมอ : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี TM03 : คลองหนองหว้า : 3191 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี TM04 : คลองช้างตาย : 3143 ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี W17 : น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี W22 : น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะเคา จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี X10A : แม่น้ำปัตตานี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี X119A : แม่น้ำโกลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี X149 : คลองกลาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี X167 : คลองเสาธง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี X174 : คลองหวะ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี X175 : คลองยะหา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี X188A : คลองรมณีย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี X190A : คลองบางใหญ่(บน) บ้านเก็ตโฮ่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี X195 : แม่น้ำตาปี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี X200 : คลองท่าดี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
029  สถานี X203 : คลองท่าดี บ้านนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
030  สถานี X209 : หาดส้มแป้นล่าง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 2/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.