โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 391หน้าที่ 13/14    1 ...  11  12  13  14
 23 : น้ำแม่ทา
001  สถานี P87 : น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 24 : ลุ่มน้ำวัง
001  สถานี W16A : แม่น้ำวัง บ้านไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 26 : น้ำแม่กวง
001  สถานี P79 : น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P80 : น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 27 : น้ำแม่วาง
001  สถานี P82 : น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P84 : น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 28 : น้ำแม่ลี้
001  สถานี P76 : น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P85 : น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 29 : น้ำแม่สอย
001  สถานี W17 : น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 30 : น้ำแม่ลาว
001  สถานี G10 : น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี G8 : น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 31 : น้ำแม่สรวย
001  สถานี G9 : น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 32 : น้ำแม่จาง
001  สถานี W22 : น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะเคา จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 34 : ตาปี
001  สถานี X147A : แม่น้ำตาปี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X163 : คลองจันดี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X241 : คลองกระทูน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี X243 : แม่น้ำตาปี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี X258 : คลองอิปัน(บน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี X36 : คลองพุ่มพวง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี X81A : คลองฉวาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 37 : ลุ่มน้ำโก-ลก
001  สถานี X119 : X119 แม่น้ำโก-ลก บ.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X119A : แม่น้ำโกลก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X274 : X274 แม่น้ำโก-ลก บ.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 38 : คลองทับมา
001  สถานี DNA_TM01 : คลองมาบข่า : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี DNA_TM02 : คลองสมอ : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี DNA_TM03 : คลองหนองหว้า : 3191 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี DNA_TM04 : คลองช้างตาย : 3143 ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี TM01 : คลองมาบข่า : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี TM02 : คลองสมอ : 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี TM03 : คลองหนองหว้า : 3191 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 13/14     1 ...  11  12  13  14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.