โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 4/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 05 : ลุ่มน้ำมูล
001  สถานี A_SPD : อ่างๆซับประดู่ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี F_BMSS : ฝายบ้านใหม่ศรืสุข ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี F_BSL : ฝายบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี F_BTY : ฝายบ้านดอนทะยูง ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี F_CHUMPOUNG : ฝายชุมพวง ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี F_HSB : ฝายห้วยสามบาทแง่ซ้าย ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี F_NMT : ฝายหนองมะขามเฒ่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี F_PK : ฝายปะคำ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี F_PKF : ฝายปะคำ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี F_WPK : ฝายวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี HYDRO171 : M.179A
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี HYDRO4 : M.193
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี KLONG_LAMSHA : คลองลำแชะ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี KLONG_LPT : ลำห้วยลำปะเทียบ้านดอนมัน ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี K_LAMPAIMAD : โครงการลำปลายมาศ ต.บ้านราษฎ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี K_LAMPAIMADF : โครงการฯลำปลายมาศ ต.บ้านราษฎ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี K_PIMAI : โครงการๆทุ่งสัมฤทธ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี LAMCHAINGKAI : ลำเชียงไกร ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี LTK1 : เขื่อนลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี LTK2 : ท้ายเขื่อนลำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี LTK3 : สะพานห้วยทราย ถ.สีคิ้ว-ด่านขุนทด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี LTK4 : สะพานเข้า อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี LTK5 : สะพานใน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี LTK6 : สะพานบ้านละลมหม้อ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี LTK7 : สะพานถนนบายพาสโคราช ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี LTK8 : ปตร.นาตม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี M104 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี M164 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
029  สถานี M171 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
030  สถานี M173 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 4/14     1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.