โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 จังหวัด :     

 จำนวนสถานี : 400หน้าที่ 13/14    1 ...  11  12  13  14
 056 : ศรีสะเกษ
001  สถานี M190 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี M42 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี M9 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี M91 : ลำน้ำห้วยสำราญ บ้านไทยถาวร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 057 : สกลนคร
001  สถานี KH74 : แม่น้ำสงคราม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 059 : สตูล
001  สถานี X150 : คลองละงู
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X231A : คลองละงู(ล่าง) ชุมชนประชาบำรุง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X261 : คลองท่าแพรบน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 061 : สมุทรสงคราม
001  สถานี K57_2 : K57_2 บ้านกระดังงา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 063 : สระแก้ว
001  สถานี KGT10 : คลองพระสทึง บ้านวังตะเคียน อ.เมือง จ.สระแก้ว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี KGT12 : คลองพระปรง อ.เมือง จ.สระแก้ว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี KGT42 : คลองพระสทึง อ.เมือง จ.สระแก้ว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี KGT9 : คลองพระสทึง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 064 : สระบุรี
001  สถานี TC04 : ปตร.เริงราง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี TC05 : ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 065 : สิงห์บุรี
001  สถานี TC07 : ปตร.ลพบุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 066 : สุโขทัย
001  สถานี Y14 : แม่น้ำยม บ้านดอนระเบียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี Y4 : แม่น้ำยม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 067 : สุพรรณบุรี
001  สถานี T10 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี T13 : บ้านบางการ้อง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 068 : สุราษฏร์ธานี
001  สถานี X198 : คลองสินปุน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี X258 : คลองอิปัน(บน)
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี X259 : คลองโตรม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี X260 : คลองอิปัน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี X81A : คลองฉวาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 069 : สุรินทร์
001  สถานี M4 : แม่น้ำมูล บ้านพงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 070 : หนองคาย
001  สถานี KH1 : แม่น้ำโขง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี KH98 : แม่น้ำสงคราม
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 071 : หนองบัวลำภู
001  สถานี E68A : ลำพะเนียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี LAMPHANAING : ลำพะเนียง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 13/14    1 ...  11  12  13  14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.