โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 278หน้าที่ 6/12     1 ...  4  5  6  7  8 ... 12
 HYDRO4 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  WL : M.177 ลำน้ำลำตะคอง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 236.700 เมตร (ร.ท.ก.) ( M177 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.182 แม่น้ำมูล บ้านสีถาน ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (Z.G.) : 106.500 เมตร (ร.ท.ก.) ( M182 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.184 แม่น้ำมูล บ้านซึม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 150.000 เมตร (ร.ท.ก.) ( M184 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.186 ลำน้ำลำจักราช บ้านโนนคอย ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 158.300 เมตร (ร.ท.ก.) ( M186 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.188 ลำน้ำลำเชียงไกร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 157.900 เมตร (ร.ท.ก.) ( M188 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.190 ลำน้ำห้วยสำราญ บ้านขวาว ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (Z.G.) : 119.700 เมตร (ร.ท.ก.)  ( M190 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.191 ลำน้ำลำตะคอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 191.800 เมตร (ร.ท.ก.) ( M191 : ลำน้ำลำตะคอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.192 ลำน้ำห้วยไผ่ บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 199.600 เมตร (ร.ท.ก.) ( M192 : ลำน้ำห้วยไผ่ บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.2A แม่น้ำมูล บ้านด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 161.000 เมตร (ร.ท.ก.) ( M2A : แม่น้ำมูล บ้านด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.32 ลำน้ำลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (Z.G.) : 120.300 (ร.ท.ก.)  ( M32 : ลำน้ำลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.4 แม่น้ำมูล บ้านพงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (Z.G.) : 117.000 เมตร (ร.ท.ก.) ( M4 : แม่น้ำมูล บ้านพงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.42 ลำน้ำห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ (Z.G.) : 118.900 เมตร (ร.ท.ก.) ( M42 : )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.43A ลำน้ำลำตะคอง บ้านท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 371.700 เมตร (ร.ท.ก.) ( M43A : ลำน้ำลำตะคอง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.6A แม่น้ำมูล บ้านสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (Z.G.) : 123.000 เมตร (ร.ท.ก.)  ( M6A : แม่น้ำมูล บ้านสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.7 แม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (Z.G.) : 105.000 เมตร (ร.ท.ก.) ( M7 : แม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.89 ลำน้ำลำตะคอง สะพานอาคารเซลุ่ม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (Z.G.) : 290.900 เมตร (ร.ท.ก.) ( M89 : ลำน้ำลำตะคอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : M.9 ลำน้ำห้วยสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (Z.G.) : 109.000 เมตร (ร.ท.ก.) ( M9 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
 HYDRO5 : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
  WL : N37_แม่น้ำน่าน ( N37 : แม่น้ำน่าน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P98_แม่น้ำปิง ( P98 : แม่น้ำปิง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : TC01_ปตร.มโนรมย์ ( TC01 : ปตร.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : TC02_ปตร.ช่องแค ( TC02 : ปตร.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : TC03_ปตร.โคกกระเทียม ( TC03 : ปตร.โคกกระเทียม อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : TC04_ปตร.เริงราง ( TC04 : ปตร.เริงราง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : TC05_ปตร.พระศรีเสาวภาค ( TC05 : ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : TC06_ปตร.มหาราช ( TC06 : ปตร.มหาราช อ.สรรพยา จ.ชัยนาท)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 6/12     1 ...  4  5  6  7  8 ... 12
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.