โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 59หน้าที่ 1/3     1   2   3
 HYDRO8 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
  WL : ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ (แบตเตอรี่เสือม รออะไหล่) ( UTOK_DOWN : ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X10A แม่น้ำปัตตานี(ดับเพลิง)ต.อาเน๊าะรู ( X10A : X10A แม่น้ำปัตตานี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X119 แม่น้ำโกลก บ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (ทดสอบเครื่อง) ( X119 : X119 แม่น้ำโก-ลก บ.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X119A แม่น้ำโก-ลก สะพานรถไฟรันตู อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (ทดสอบเครื่อง) ( X119A : แม่น้ำโกลก )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : x.139A บ้านปะเหลียนใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  ( X139A : คลองปะเหลียน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X147A แม่น้ำตาปี บ้านพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ( X147A : แม่น้ำตาปี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X149 คลองกลาย บ้านท้ายนา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ( X149 : คลองกลาย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X150 คลองละงู บ้านวังป่าเคียน อ.ละงู จ.สตูล ( X150 : คลองละงู)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X158 คลองท่าตะเภา บ้านวังครก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ( X158 : คลองท่าตะเภา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X163 คลองจันดี บ้านมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ( X163 : คลองจันดี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X167 คลองเสาธง บ้านเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ( X167 : คลองเสาธง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X173A คลองอู่ตะเภา บ้านม่วงก็อง อ.สะเดา จ.สงขลา ( X173A : X173A บ้านม่วงก็อง อ.สะเดา จ.สงขลา)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X175 คลองยะหา บ้านยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ( X175 : คลองยะหา )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X188A คลองรมณีย์ บ้านรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา ( X188A : คลองรมณีย์ )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X190A คลองบางใหญ่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ( X190A : คลองบางใหญ่(บน) บ้านเก็ตโฮ่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X195 แม่น้ำตาปี บ้านโพธ์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ( X195 : แม่น้ำตาปี )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X198 คลองสินปุน ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ( X198 : คลองสินปุน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X200 คลองท่าดี บ้านวังไทร อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ( X200 : คลองท่าดี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X203 คลองท่าดี บ้านนาป่า ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ( X203 : X203 คลองท่าดี บ้านนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X209 คลองหาดส้มแป้น(ล่าง) อ.เมือง จ.ระนอง ( X209 : หาดส้มแป้นล่าง )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X211A บ้านหน้าถ่ำ อ.สวี จ.ชุมพร ( X211A : คลองสวี(บน))
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X212 คลองหลังสวน(ล่าง) อ.หลังสวน จ.ชุมพร ( X212 : คลองหลังสวน(ล่าง) )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X213 คลองหลังสวน(บน) บ้านพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ( X213 : คลองหลังสวน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X214 บ้านเขาหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร(แบตเตอรี่เสือม รออะไหล่) ( X214 : คลองละแม(ล่าง))
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : X215A บ้านยวนไทร อ.ละแม จงชุมพร ( X215A : คลองละแม(บน))
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 1/3     1   2   3
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.