โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 6/14    1 ...  4  5  6  7  8 ... 14
 05 : ลุ่มน้ำมูล
001  สถานี WL : LTK7
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 06 : ลุ่มน้ำปิง
001  สถานี H-031 : R10TEST
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี P1 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี P103 : แม่ปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี P12C : แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี P15 : แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี P16 : แม่น้ำปิง บ้านแสนตอ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี P24A : น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี P26A : คลองสวนหมาก บ้านหัวฝาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี P2A : แม่น้ำปิง บ้านท่าแค อ.เมือง จ.ตาก
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี P47 : คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี P4A : น้ำแม่แตง บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี P50A : คลองวังเจ้า บ้านไทยทวี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี P56A : น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี P64 : น้ำแม่ตื่น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี P65 : น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี P73 : แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี P73A : แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี P75 : แม่น้่ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่องแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี P78 : คลองขลุง บ้านสามเรือน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี P7A : แม่น้ำปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี P7A1 : แม่น้ำปิง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี P81 : น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี P86 : น้ำแม่ออน บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี P92 : น้ำแม่แตง บ้านเมืองกื๊ด ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี P92A : น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี P93 : น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี P98 : แม่น้ำปิง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี SW6 : ห้วยแม่ละมาด
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 07 : ลุ่มน้ำวัง
001  สถานี W1C : แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลำปาง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 6/14     1 ...  4  5  6  7  8 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.