โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 5/14    1 ...  3  4  5  6  7 ... 14
 05 : ลุ่มน้ำมูล
001  สถานี M174 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี M177 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี M182 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี M184 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี M186 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี M188 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี M190 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี M191 : ลำน้ำลำตะคอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี M192 : ลำน้ำห้วยไผ่ บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี M26A : ลำน้ำลำชี บ้านละลูน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี M2A : แม่น้ำมูล บ้านด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี M32 : ลำน้ำลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี M4 : แม่น้ำมูล บ้านพงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี M42 :
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี M43A : ลำน้ำลำตะคอง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี M6A : แม่น้ำมูล บ้านสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี M7 : แม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี M89 : ลำน้ำลำตะคอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี M9 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี M91 : ลำน้ำห้วยสำราญ บ้านไทยถาวร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี N_NTT : หนองตองตอด ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี SP_BKP : ลำห้วยลำนางรองบ้านคลองไผ่ ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี SP_JKH : สะพานจรเข้หิน ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี S_BNJ : สะพานบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี S_WBR : สระน้ำวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี WE_BPP : ฝายบ้านปอพราน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี WE_BR : ฝายบ้านไร่ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี WE_NSB : ฝายหนองเสือบอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
029  สถานี WE_NSM : ฝายบ้านหนองโสมง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
030  สถานี WE_WMK : ฝายวังไม้โกลน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 5/14     1 ...  3  4  5  6  7 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.