โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 389หน้าที่ 5/13    1 ...  3  4  5  6  7 ... 13
 05 : ลุ่มน้ำมูล
001  สถานี M177 : ลำน้ำลำตะคอง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี M182 : แม่น้ำมูล บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี M184 : แม่น้ำมูล บ้านซึม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี M186 : ลำน้ำลำจักราช บ้านโนนคอย ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี M188 : ลำน้ำลำเชียงไกร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี M190 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี M191 : ลำน้ำลำตะคอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี M192 : ลำน้ำห้วยไผ่ บ้านโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี M26A : ลำน้ำลำชี บ้านละลูน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี M2A : แม่น้ำมูล บ้านด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี M32 : ลำน้ำลำเซบาย บ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี M4 : แม่น้ำมูล บ้านพงสวาย ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี M42 : ลำน้ำห้วยทับทัน บ้านห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี M43A : ลำน้ำลำตะคอง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี M6A : แม่น้ำมูล บ้านสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี M7 : แม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี M89 : ลำน้ำลำตะคอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี M9 : ลำน้ำห้วยสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี M91 : ลำน้ำห้วยสำราญ บ้านไทยถาวร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี N_NTT : หนองตองตอด ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี SP_BKP : ลำห้วยลำนางรองบ้านคลองไผ่ ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี SP_JKH : สะพานจรเข้หิน ต.จรเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี S_BNJ : สะพานบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี S_WBR : สระน้ำวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี WE_BPP : ฝายบ้านปอพราน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี WE_BR : ฝายบ้านไร่ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี WE_NSB : ฝายหนองเสือบอง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี WE_NSM : ฝายบ้านหนองโสมง
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
029  สถานี WE_WMK : ฝายวังไม้โกลน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
030  สถานี WL : LTK7
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 5/13     1 ...  3  4  5  6  7 ... 13
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.