โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ลุ่มน้ำ :     

 จำนวนสถานี : 402หน้าที่ 3/14    1  2  3  4  5  6 ... 14
 04 : ลุ่มน้ำชี
001  สถานี UP_WEIR6 : เหนือฝายฯหนองหวาย
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
 05 : ลุ่มน้ำมูล
001  สถานี A_BNSNG : อ่างโนนสง่า ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
002  สถานี A_HB : อ่างเก็บน้ำห้วยบง บ.กอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
003  สถานี A_HH : อ่างๆห้วยหิน ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
004  สถานี A_HHM : อ่างห้วยหางหมา ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
005  สถานี A_HNK : อ่างๆห้วยน้ำเค็ม ต.แจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
006  สถานี A_HPL : อ่างห้วยเพลียก ต.ลำเพลียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
007  สถานี A_HPSY : อ่างๆห้วยปราสาทใหญ่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
008  สถานี A_HS : อ่างห้วยทราย ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
009  สถานี A_HSB : อ่างห้วยสามบาทแง่ซ้าย(เกาะลอย) ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
010  สถานี A_HSK : อ่างห้วยสะกาด ต.นิคมฯ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
011  สถานี A_HTK : อ่างๆห้วยตะคร้อ ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
012  สถานี A_HTKL : อ่างฯห้วยทับครัว ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
013  สถานี A_HUAIBONG : อ่างห้วยบง ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
014  สถานี A_HY : อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ.บุตาล ม.2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
015  สถานี A_HYPL : อ่างๆห้วยยางพะไล ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
016  สถานี A_KMN : อ่างฯคลองมะนาว ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
017  สถานี A_LAMCHAINGKAI2 : อ่างลำเชียงไกรตอนบน ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
018  สถานี A_LAMPATHIA : อ่างฯลำปะเทีย ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
019  สถานี A_LCH : อ่างฯลำแชะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
020  สถานี A_LCHM : อ่างลำฉมวก ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
021  สถานี A_LJH : อ่างฯลำจังหัน ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
022  สถานี A_LNR : อ่างฯลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
023  สถานี A_LPP : อ่างฯลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
024  สถานี A_LPP1 : อ่างฯลำพระเพลิง1 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
025  สถานี A_LPPP : อ่างฯลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
026  สถานี A_LPPP1 : อ่างฯลำพระเพลิง1 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
027  สถานี A_LSL : อ่างฯลำสำลาย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
028  สถานี A_NH : อ่างหนองแหน
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
029  สถานี A_NK : อ่างหนองกก ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 พิกัด Latitude:พิกัด Longitude:
หน้าที่ 3/14     1  2  3  4  5  6 ... 14
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.