โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง
Username:   Password:   
 
 ศูนย์หรือโครงการ :     

 จำนวนเซนเซอร์ : 278หน้าที่ 3/12     1  2  3  4  5  6 ... 12
 HYDRO2 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง
  WL : N12A บ้านหาดไผ่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ( N12A : เขื่อนสิริกิตถ์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N24A น้ำเข็ก บ้านวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ( N24A : น้ำเข็ก บ้านวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พฺิษณุโลก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N28A คลองตรอน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ( N28A : คลองตรอน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N2B แม่น้ำน่าน ( N2B : อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N36 แม่น้ำแควน้อย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ( N36 : แม่น้ำแควน้อย )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N43A คลองชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ( N43A : คลองชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N55 น้ำภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ( N55 : น้ำภาค )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : ์N56 ห้วยน้ำปาด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ( N56 : ห้วยน้ำปาด)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N58 น้ำเฟื้อ บ้านกกม่วง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ( N58 : น้ำเฟื้อ บ้านกกม่วง)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N59 น้ำคาน บ้านนาโพธิ์นาจาน ( N59 : น้ำคาน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N62 ห้วยน้ำคลึง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ( N62 : น้ำคลึง บ้านห้วยท่าเนื้อ )
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N68 แม่น้ำน่าน บ้านท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ( N68 : แม่น้ำน่าน บ้านท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N69 แม่น้ำแควน้อย บ้านนาทุ่งใหญ่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) ( N69 : แม่น้ำแควน้อย บ้านนาทุ่งใหญ่)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N70 ห้วยน้ำคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ( N70 : ห้วยน้ำคับ)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N71 ห้วยน้ำปลา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ( N71 : ห้วยน้ำปลา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N73 น้ำเข็ก บ้านทานตะวัน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ( N73 : แม่น้ำเข็ก บ้านทานตะวัน)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  R : N8A แม่น้ำน่าน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร(หน่วยเคลื่อนที่) ( N8A : หน่วยเคลื่อนที่จ.พิจิตร)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : N8A แม่น้ำน่าน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ( N8A : หน่วยเคลื่อนที่จ.พิจิตร)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P12C แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก ( P12C : แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P15 แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ( P15 : แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P16 แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ( P16 : แม่น้ำปิง บ้านแสนตอ)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P26A คลองสวนหมาก บ้านใหม่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ( P26A : คลองสวนหมาก บ้านหัวฝาย)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P2A แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก ( P2A : แม่น้ำปิง บ้านท่าแค อ.เมือง จ.ตาก)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
 ปริมาณน้ำฝน :มม.ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P47 คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร ( P47 : คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร)
 ระดับต่ำสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับเก็บกัก :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับสูงสุด :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ระดับน้ำ :ม.(รทก.)ปริมาณน้ำ :ล้าน ลบ.ม.
  ข้อมูลล่าสุด :
  WL : P50A คลองวังเจ้า บ้านไทยทวี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  ( P50A : คลองวังเจ้า บ้านไทยทวี)
 ระดับน้ำ :ม.(รทก.)Zero gage :ม.(รทก.)
  ระดับตลิ่ง :ม.(รทก.)อัตราการไหล :ลบ.ม./วินาที
  ข้อมูลล่าสุด :
หน้าที่ 3/12     1  2  3  4  5  6 ... 12
สัญลักษณ์ต่างๆ
 คือ ศูนย์หรือโครงการ คือ ลุ่มน้ำ คือ สถานี คือ เซนเซอร์

สัญลักษณ์ของสภาวะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 คือ ระดับน้ำหรือฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาก คือ ระดับน้ำล้นตลิ่ง หรือ ฝนหรือคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สัญลักษณ์ของสถานะของเซนเซอร์ต่างๆ
 คือ สถานะเซนเซอร์ปกติ คือ สถานะเซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อ
 
unknow
Permission: anonymous


 

  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมรายงานผลของการวัดค่าทั้งระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน และคุณภาพอากาศ
วันนี้
ทั้งหมด

กรมชลประทาน
ส่วนอุทกวิทยา
สำนักอุทก

Copyright © 2009 Hydro Project   Power by Advanced Network Corp.